Rekreative områder er vores fremtid

Frederiksborg Amts Avis 4. november 2013, af Jakob Krogmann.

I sidste uge var der er et vælgermøde med fokus på klima, miljø og naturen i Fredensborg Kommune.

Med mit eget afsæt i Humlebæk er jeg bevidst om, at vi bor i et af de smukkeste områder i landet.

Vi har en række af rekreative perler vi som kommune skal være stolte af og profilere med tanke om kommunens fremtid og med tanke på at tiltrække ressourcestærke familier.

Ikke desto mindre står Humlebækcenteret vest for stationen i skærende kontrast til alt det smukke vi har. En af Borgernes Stemmes mærkesager er at få etableret et kulturhus med biograf og bibliotek på posthusgrunden – ingen Netto her – samt at få gjort noget ved som centeret som helhed. Her har en potentiel bygherre vist interesse.

Der er en daglig folkevandring til og fra Louisiana som ved intelligent byplanlægning kan indgå i byens kundeunderlag og handelsliv. Modsat forvaltningens resignerende holdning mener Borgernes Stemme, at der skal gøres noget nu. I øvrigt er vi modstander af at bebygge Humlebæk syd og og modstander af ring 5. Vi må gøre alt for at bevare vores rekreative områder – de er kommunens og vores børns fremtid