Er det nødvendig med forandring i byrådet

Uge-Nyt, 9. november 2013, af Gert Andersen.

Med friske øjne, kan valget ændre sammensætningen i byrådet, få den nødvendige ”ilttilførsel” og evaluere strategien ordentlig. Fastlåst strategi kan ikke følge udviklingen, med at planlægge stort og herefter fokusere på det rigtige, for at nå målene, med en organisation med klar funktions beskrivelse.

Er byrådets beslutninger i overensstemmelse med Borgernes ønske, om at Borgeren skal føle, at det er Deres rådhus, når de har forelagt en sag om hjælp og der bliver arbejdet i Borgernes interesse, når der er forelagt ansøgningen om hjælp o.l.

Har sagsbehandleren ydet den nødvendige bistand med ansøgninger og sat sagen på ”skinner” med ”tovholder” en klar ”køreplan” til sagens videre behandling. Problemet Borgeren kom med er blevet sat i gang, Borgeren har det bedre efter besøget, end da man kom, efterfølgende altid telefonisk hurtig, kan komme i kontakt med den (tovholder) sagsbehandler, uden mange omstillinger.

Kan telefonservicen og sagsbehandlingen på rådhuset forbedres, med en virksomhed, som Fredensborg kommune med en omsætning på 2,3 mia. kroner og mere end 3000 ansatte, skulle man f.eks. undersøge flaskehalse i sagsbehandlingen, med en procesanalyse, herudover en telefonanalyse med tilfredshedsundersøgelse.

Den nye direkte Borgerservice på rådhuset, er et stort fremskridt, men der bør i fremtiden være mere hjælp til Borgerne nærområdet, herunder med de nye digitale sagsbehandlinger.