Det afgørende er, at høre på kommunens borgere i de 4 år EFTER valget

Uge-Nyt, 12. november 2013, af Jakob Krogmann 

Det er i fuld overenstemmelse med gængs praksis, at her tæt på valget gør de siddende byrådspolitikkere alt for at høre på kommunens borgere. Der kan arrangeres vælgermøder om næsten hvad som helst og politikkerne rykker ud og løfter bliver givet. Der skal fiskes stemmer og rent faktisk kan ingen kritiseres herfor. Imidlertid er det altafgørende, hvad der sker i den mellemliggende periode på hele 4 år frem efter valget. Det er i den periode, at det tværpolitiske parti Borgernes Stemme lægger vægt på at vælgerne ongoing skal høres om de problemer der er – store som små. Vi kan ikke love at alt kan løses, men det er evident, at man som byrådspolitikere har tæt kontakt med borgerne i alle bydelssamfund omkring hverdagens problematikker. I mange tilfælde er det oplevelsen af at støde panden mod en mur i kommunes forvaltning der opleves som problemet. Her skal vi som politikere være borgernes ambassadører. Ellers kan byrådet gå hen og blive forvaltningens beskyttere i stedet for borgernes talsmænd.hvor det sidste er grundideen med at blive valgt ind