Der skal nytænkes i Fredensborg Kommunes forvaltning

Uge-Nyt, 30. oktober 2013, Af Jakob Krogmrann

Som far til en 7-årig søn har jeg følgeligt stort fokus på forholdene for på børn og unge i kommunen. Intentionerne med skolesammenlægningerne var at opnå effektivisering og besparelser med følgende flere resourcer til pædagoger og lærere – de såkaldte varme hænder. Et rundspørge i mit netværk indenfor området vidner ikke om flere ressource til den daglige kontakt med børnene snarere omvendt. Presset er endnu højere på de ansatte og forvaltningens tendens til styring og kontrol er ikke aftagende måske endda tiltagende.. Efter borgernes stemme´s opfattelse ligger problemet i høj grad i forvaltningens kultur, hvor der bruges for mange løntimer til administration og kontrolrutiner som yderligere belaster de enkelte institutioner og skoler. Områdebestyrelserne er på mange måder proforma idet tingene alligevel styres fra forvaltningen når det kommer til stykket. Her kan vi kan lære noget af andre,som f.eks Rebild Kommune, hvor man har blandet kortene godt og grundigt og er startet på en forvaltningsmæssig frisk især indenfor børne unge og famileområdet. Barrierer er blevet nedbrudt med uddelegeringer og langt større samarbejde på tværs af de forskellige kommunale områder. Processen følges af Deloitte og allerede nu meldes der om positive resultater. Borgernes stemme tror på, at der skal en kulturændring til i forvaltningen i Fredensborg Kommune, med langt større frihed og selvbestemmelse og forældreindflydelse for de enkelte institutioner og mindre forvaltningsmæssig magt og indblanding. Det er een af de ting Borgernes Stemme vil arbejde for i det nye byråd.