DEBAT: Er det nye idrætscenter godkendt af ”Tordenskjolds soldater”?

Uge-Nyt, 9. november 2013, Af Gert Andersen

 Som ved Workshops om idrætscenteret på rådhuset, hvor ca. 45 deltog, 27 fra byrådet, ca. 18 var naboer, kommende brugere, arkitekter og kommunens ansatte. Ligesom Humlebæk syd, har byrådet handler hen over hovedet på Borgerne, viser ikke hensyn til naboerne, tager mere hensyn til skolelærerne.

Er byrådet er sammensat af mere end 50 % direkte eller indirekte ansat i stat og kommunen og ved behandling af interne kommunale sager der er inhabile, er det selv samme byråd, der skal bedømme inhabiliteten ?

Humlebæk syd er på godt 50 hektar, alligevel placerer byrådet et idrætscenter på 2800 kvadratmeter i 11 meters højde med en afstand på mindre 50 meters fra vore rækkehuse, og Langebjergvej i skellet til vores rækkehuse ?

Skolen og alle beboere i området vil naturligvis få glæde de nye sportslokaler med tennishal, men idrætscenter bliver det ikke, det ser ud til det bliver dyrt ca. 40 millioner og 3,5 millioner skattekroner til drift om året og placeringen helt forkert.

2 standard haller kunne opføres, i samme byggestil som Skolen og Langebjerghallen, i vinkel uden om naturområdet syd øst for Langebjerghallen, 2 haller i denne byggestil, vil kunne bygges for ca. 25 millioner og være tidsløse, så lokalerne i fremtiden kunne følge udviklingen ved at ændre indretningen?

Sportsforeninger kunne leje sig ind på rimelige vilkår, stå for den indvendige vedligeholdelse og indretning, kommunen for udvendig vedligeholdelse. For 15 millioner der er til yderligere rådighed, kunne sportsforeninger f.eks. låne rentefrit på gode vilkår til indretning. Dette kunne blive starten til et professionelt idrætscenter med svømmehal, boldbaner m.v.. i Humlebæk syd. ”Men toget er desværre kørt” ?

Hvorfor skal kommunen begynde, at styre sporten, det kan lokale sportsforeninger gøre billigere og bedre, er byrådet/ kommunen ramt af Parkinsons lov?