Magten tilbage til borgerne!

Magten tilbage til borgerne!

Tak til alle der har stemt på os

– Vi har gjort en kæmpe indsats, og det er uretfærdigt, at vi ikke blev valgt ind. Det har mange mennesker sagt til os og skrevet til os, og det vil vi gerne sige tak for. Næsten 700 vælgere har stemt på os, og de fortjener også, at vi fortsætter med at kæmpe for vores mærkesager. Derfor har vi på et godt møde besluttet at reorganisere os – for der er brug for en lokalliste i kommunen, siger Hossein Armandi og fortsætter:

– Vi er et tværpolitisk parti i en kommune, hvor partierne ligner hinanden, og hvor der ikke er den store forskel på blå og rød. Mange partier vågner kun op i valgkampen, og efter valget går luften ud af ballonen. Men vores profil er skarp. Vi vil en ligeværdig udvikling i alle bysamfund, og vi ser integrationen som en udfordring, vi skal løse. Der er for mange, der ikke er en del af fællesskabet, og derfor fokuserer vi på arbejdsløshed blandt indvandrere. Bekæmpelse af kriminalitet står også højt på vores dagsorden, understreger Hossein Armandi, der inviterer borgere til at kontakte Borgernes Stemme, hvis de ønsker at gøre en forskel i et tværpolitisk samarbejde.

– Man kan sagtens lave ting og sætte ting i gang, selvom man ikke sidder i byrådet. Nu vil vi samle folk om en fælles indsats, der kan løfte Fredensborg Kommune, siger Hossein Armandi.


Vi har stadig visioner for Fredensborg Kommune

 • At bo i Fredensborg Kommune skal være attraktivt
 • Der skal være ”Styr på butikken Fredensborg Kommune”
 • Kommunen skal være kendt for en konstruktiv socialpolitik og byplanlægning
 • Borgernes Stemme byder velkommen til alle erhverv, store som små, der kan skabe, eller sikre, arbejdspladser i Fredensborg Kommune.
 • Byrådet udviser gennemført solidaritet mellem de fire bysamfund
 • Oplevet og anerkendt trivsel og læring i alle kommunens skoler
 • Ingen privatisering af offentlige villaveje
 • Vore strande, havne, skove og grønne områder bevares naturlige
 • En styrkelse af kulturlivet, f.eks. museer, teatre, biografer, m.v.
 • Genindførelse af Folkeoplysningsrådet og Borgerpanelet i kommunen, for derved at fremme borgernes medbestemmelse

Se mere om vores mærkesager her >


Det har vi udrettet i byrådet

Borgernes Stemme har i 2014-2017 haft afgørende indflydelse på:

 • Gymnastikkens Hus
 • Nyt plejecenter i Humlebæk Syd
 • Klima- og vandafledningsprojektet i Kokkedal
 • Nivå havn og Lergravsøerne
 • Renovering af Holmegårdscentret og nyt bycenter i Nivå
 • En mere grøn udformning i Fredensborg bymidte
 • Anti-radikaliseringspolitikken i skolerne
 • Balanceret fordeling af tilflyttende flygtninge
 • At Vejenbrødvej ikke blev spærret af
 • Processen omkring beboerdemokratiet i Egedalsvænget
 • Etablering af cykelsti på Egedalsvej

Se mere om vore politik her >


Gør en forskel: Bliv medlem!

Hvis du er enig og gerne vil gøre en forskel, så meld dig ind i Borgernes Stemme. >>

Du kan også læse vores folder her (pdf) >

Borgernes Stemmes sekretariat

Bygvænget 238
2980 Kokkedal
Phone: 3083 2429

Back to Top