Hvis din mening skal tælle!

Borgernes Stemme styrker nærdemokratiet

Borgenes Stemme har bevist sin berettigelse

Mange beslutninger er taget uden at borgerne reelt inddrages. Selv efter lange høringer, hvor interesserede borgere har deltaget og brugt meget tid på at udarbejde alternative planer, bliver det hele tilsidesat af et byråd, som tilsyneladende har truffet beslutningerne på forhånd. Et politisk flertal skal værne om vores nærdemokrati og ikke kun høre borgerne, når der er valg. Det vil vi arbejde for!


Vores kandidater til byrådet

Hossein Armandi sidder allerede i Byrådet for Borgernes Stemme. Men vi vil gerne være flere, så vi kan styrke arbejdet for nærdemokrati og tryghed i kommunen.

Borgernes Stemme er det eneste parti i Fredensborg Kommune, som er uafhængig af de store landsdækkende partier. Derfor har Borgernes Stemme kun fokus på at gøre Fredensborg Kommune til et bedre sted for alle borgere.

Se mere om byrådskandidaterne her >


Se mere om byrådskandidaterne her >


Vores visioner for Fredensborg Kommune

 • At bo i Fredensborg Kommune skal være attraktivt
 • Der skal være ”Styr på butikken Fredensborg Kommune”
 • Kommunen skal være kendt for en konstruktiv socialpolitik og byplanlægning
 • Borgernes Stemme byder velkommen til alle erhverv, store som små, der kan skabe, eller sikre, arbejdspladser i Fredensborg Kommune.
 • Byrådet udviser gennemført solidaritet mellem de fire bysamfund
 • Oplevet og anerkendt trivsel og læring i alle kommunens skoler
 • Ingen privatisering af offentlige villaveje
 • Vore strande, havne, skove og grønne områder bevares naturlige
 • En styrkelse af kulturlivet, f.eks. museer, teatre, biografer, m.v.
 • Genindførelse af Folkeoplysningsrådet og Borgerpanelet i kommunen, for derved at fremme borgernes medbestemmelse

Se mere om vores mærkesager her >


Det har vi udrettet i byrådet

Borgernes Stemme har i 2014-2017 haft afgørende indflydelse på:

 • Gymnastikkens Hus
 • Nyt plejecenter i Humlebæk Syd
 • Klima- og vandafledningsprojektet i Kokkedal
 • Nivå havn og Lergravsøerne
 • Renovering af Holmegårdscentret og nyt bycenter i Nivå
 • En mere grøn udformning i Fredensborg bymidte
 • Anti-radikaliseringspolitikken i skolerne
 • Balanceret fordeling af tilflyttende flygtninge
 • At Vejenbrødvej ikke blev spærret af
 • Processen omkring beboerdemokratiet i Egedalsvænget
 • Etablering af cykelsti på Egedalsvej

Se mere om vore politik her >


Gør en forskel: Bliv medlem!

Hvis du er enig og gerne vil gøre en forskel, så meld dig ind i Borgernes Stemme. >>

Du kan også læse vores folder her (pdf) >

Borgernes Stemmes sekretariat

Hossein Armandi
Bygvænget 238
2980 Kokkedal
T 5083 6346
info@bstem.dk

Sæt dit kryds ved liste H:

Dit lokale og tværpolitiske parti

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...